Powrót

sieć sklepów

Bonarka CC – Kraków

listopad 2009

komercyjne, handlowe, drewno, recycling


Realizacja projektu sklepu firmowego w Bonarka CC w Krakowie zrealizowany został w oparciu o ideę recyclingu, czyli wtórnego zastosowania przedmiotów i materiałów. Projekt ten ma również na celu krzewienie kultury lokalnej i ekologii. Materiały wykończeniowe to drewno z odzysku, a także tworzywa powstałe z przetworzenia odpadów. Belki sufitowe wykonane są z materiału zwanego kerto (parallam beams) powstałego z prasowanych resztek obłogu i forniru. Konserwacja i impregnacja drewna z odzysku przywraca blask szlachetnej materii.